Hurá na Černé a Čertovo jezero

Autor: BV <>, Téma: Tipy na výlety, Vydáno dne: 20. 10. 2009

Černé jezeroČerné a Čertovo jezero patří díky své unikátnosti a dostupnosti k nejpřitažlivějším turistickým cílům. Dostanete se k nim po žluté a červené značce z parkoviště na Špičáckém sedle, které je od jezer vzdálené přibližně 3,5 kilometru.

Černé jezero je nositelem několika rekordů nejen proto, že je svou rozlohou 18, 4 hektarů největším ledovcovým jezerem v Čechách a jeho hloubka dosahuje bezmála 40 metrů, ale také proto, že je to nejníže položené jezero u nás, nacházející se v nadmořské výšce 1008. metrů. Jezero vzniklo působením svahového ledovce, který stékal z úbočí Jezerní hory. Nemá žádný viditelný přítok, protože je napájeno podzemními prameny vyvěrajícími na úpatí Jezerní hory a je odvodňováno Černým potokem do řeky Úhlavy, patřící k úmoří Severního moře. Pokud byste si jezero chtěli prohlédnut ze všech stran, čeká na Vás příjemná procházka po jeho obvodu ve skoro pravidelném trojúhelníkovém tvaru měřícím 1809 metrů. Vydáte-li se stoupající stezkou vedoucí od hráze Černého jezera, dojdete k jezeru Čertovu.
Čertovo jezero se rozkládá na svahu Jezerní hory v nadmořské výšce 1030 m. Jako jeho soused vzniklo působením ledovce a jeho největší hloubka je přibližně 37 m. Jezero napájejí dva potoky a přebytkovou vodu z něj odvádí Jezerní potok. Obě jezera patřící skupiny pěti ledovcových jezer na české straně Šumavy. Mezi zajímavosti bezesporu patří skutečnost, že na rozdíl od Černého jezera, které patří k povodí Vltavy a Labe (úmoří Severního moře), patří Čertovo jezero k povodí Dunaje (úmoří Černého moře). Mezi oběma jezery tedy proto prochází hranice hlavního evropského rozvodí.

A ještě jedna zajímavost nakonec...

Proč se jezero nazývá Černé?

Svůj název získalo podle své zdánlivě černé hladiny. Důvodem je především několika metrová vrstva kalu, který je tvořen pylem z všudypřítomných jehličnatých stromů, usazující se na jezerní hladině po statisíce let. Dojmu napomáhá i fakt, že na jezero dopadá jen minimum slunečních paprsků, které hustý lesní porost jen tak nepropustí a propůjčuje tak celému okolí tajemnou tvář, do které máte šanci nahlédnut i Vy.