Víkend s krajkou v klatovském Pavilonu skla

Autor: MK <kytlicova(at)rras.cz>, Téma: AKTUALITY, Vydáno dne: 05. 10. 2017

vystavaPavilon skla v Klatovech pořádá v sobotu a v neděli 7. a 8. října 2017 víkendové setkání s krajkou, které připravil ve spolupráci s členkami Krajkářského klubu Klatovy jako doprovodný program aktuální výstavy Sklo v krajce.

krajkářkaPo oba dva dny budou mít návštěvníci pavilonu od 10 do 17 hodin příležitost setkat se v poněkud netradičním prostředí s krajkářkami, které budou pracovat přímo v pavilonu. Budou mezi nimi také některé autorky prací prezentovaných ve výstavě Sklo v krajce. A návštěvníci se zde nemusí jen koukat, s pomocí krajkářek si zde mohou paličkování jemných krajek i vyzkoušet. Případně si mohou s autorkami popovídat o jejich exponátech.

A víkendový program je doplněný i komentovanými prohlídkami. Na sobotu od 18 hodin je připravena podvečerní komentovaná prohlídka stálé expozice skla zaměřená na uranové sklo s kurátorkou pavilonu Jitkou Lněničkovou. Tato prohlídka se může konat pouze za tmy, kdy se pod ultrafialovými paprsky uranová skla přímo rozzáří. Prohlídka nazvaná Zářící uranové sklo je zahájena krátkou přednáškou o tomto zajímavém sklářském fenoménu od jeho počátků do současnosti.

V neděli se pak uskuteční tři komentované prohlídky výstavy Sklo v krajce, při nichž seznámí návštěvníky s pozadím vzniku jednotlivých exponátů, autorkami krajek i s činností Krajkářského klubu Klatovy etnografka Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Ivana Sieberová. Komentované prohlídky začínají v 10.30, 14.00 a 15.30 a jsou dobrou příležitostí, jak se seznámit blíže s historií a současností krajkářství na Klatovsku.

Bližší informace pro média: Jitka Lněničková, kurátorka Pavilonu skla, tel. 601 164 329, www.pask-klatovy.cz.