Příjem žádostí o dotaci do Dispozičního fondu v regionu Bavorský les - Šumava

Autor: MK <kytlicova(at)rras.cz>, Téma: AKTUALITY, Vydáno dne: 01. 08. 2019

logo vlajka

Dispoziční fond podporuje projekty s prokazatelným přeshraničním dopadem v oblasti malých přeshraničních aktivit typu people-to-people, které napomáhají posílení přeshraniční integrace a odstranění překážek a bariér v přeshraniční spolupráci. logo cíl

Jednotlivé aktivity přispívají ke zlepšení spolupráce v oblasti regionálního rozvoje s cílem vytvoření společného životního, hospodářského a kulturního prostoru bez hranic. Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci probíhá do 23. 10. 2019 do 14 hodin. Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €, celkové výdaje: max. 25 000 €.

Každý žadatel musí mít bavorského partnera a musí splňovat minimálně tři ze čtyř kritérií spolupráce:

• společná příprava

• společná realizace

• společný personál

• společné financování

Územní působnost Správce pro region Šumava (vymezené území pro žadatele, partnera, účastníky a realizaci projektu) na české straně: okresy České Budějovice, Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, Klatovy, Domažlice, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany.

Na bavorské straně: okresy Cham, Freyung – Grafenau a Regen, dále pak okresy Passau, Deggendorf, Straubing - Bogen a Regensburg, k vymezenému území rovněž patří statutární města Passau, Regensburg a Straubing.

Priority: preferována podpora spolupráce dětí a mládeže

Omezení pro aktuální výzvu: projekty typu „slavnost, pouť, festival“ podávané poprvé – max. výše dotace 5 000 € opakované projekty typu “slavnost, pouť, festival” podávané s inovací (která bude patrná i v rozpočtových nákladech) podruhé a vícekrát - maximální celkové náklady projektu 5 000 €, maximální výše dotace 50 % z celkových nákladů logo euregio

Místa pro podání žádosti - kanceláře Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy, z. s.

Stachy: Stachy 422, 384 73 Stachy

Domažlice: Branská 1, 344 01 Domažlice Jindřicha Jindřicha 61, 346 01 Horšovský Týn

Sušice: Nuželická 60, 342 01 Sušice

Financování projektu: Max. 85 % z ERDF, min. 15 % z vlastních zdrojů žadatele. Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode dne registrace projektu. Podrobné informace naleznete ve Směrnici pro žadatele na webových stránkách, žádost i povinné přílohy jsou k nahlédnutí či stažení také na stránkách.

Kontaktní místo pro Dispoziční fond: Stachy 422, 384 73 Stachy; tel.: +420 380 120 261

Kontaktní místo pro přeshraniční spolupráci a Region budoucnosti 2020+: Běšiny 150, 339 01 Klatovy; info@euregio.cz tel.: +420 376 399 472, mob.: 736 540 488

Více informací naleznete na www.euregio.cz.