Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


AKTUALITY

* CHANOVICE – PŘÍRODA, ŘEMESLA, HISTORIE, KULTURA, LIDÉ

Vydáno dne 04. 07. 2006 (1893 přečtení)

Chanovice je malá obec ležící nedaleko Horažďovic. Článek se zabývá historií a současností obce, dále popisuje kulturní atraktivity a akce, které se chystají na léto.Chanovická tvrz byla založena v kopcovité krajině s úžasnými výhledy na Šumavu přes údolí Zlatonosné Otavy. Vrcholy kopců mají nadmořskou výšku nad 600 m. n. m. a spolu se stovkami kamenitých pahorků jsou zalesněny smíšenými lesy.
O zdejší tvrzi se v dochovaných listinách píše od čtrnáctého století. Legenda vypráví o snaze Jana Žižky nalézt a vyplenit chanovický dvůr, který viděl z hradu Rabí. Ale husté porosty Chanovicka, ani po velké snaze žižkových pátracích oddílů, tvrz nevydaly. A že to bylo dlouhé hledání dosvědčuje Žižkou vyseděný důlek ve velkém žulovém kamenu při čekání na návrat průzkumníků.
Sídlo s panstvím se rozvíjelo, měnili se majitelé. Obec Chanovice se stala majitelem celého zámeckého areálu Chanovice, který je kulturní památkou ČR, v roce 1995. Díky tomu obecní úřad v místě může rozhodovat o tom, jak bude historický areál využíván. Cílem je zachování úplné základní školy, zpřístupnění veřejnosti pro kulturní a společenské akce, vytvoření klidného prostředí pro odpočinek a zajištění finanční soběstačnosti. Hovoříme-li o zachování, znamená to i skutečnost, že některé objekty povstaly z trosek.
V samotném zámku je druhý stupeň základní školy od druhé poloviny čtyřicátých let minulého století. Pro tento účel je využíváno první poschodí zámku. Na úrovni nádvoří je v provozu, v nově opravených prostorách, místní lidová knihovna a po zásadní přestavbě bývalých skladovacích prostor i nová školní kuchyně s jídelnou. Jedná se zhruba o třicet provozních místností. Knihovna i jídelna slouží jak škole, tak občanům. Prostory zámeckých chodeb a jídelny jsou celoročně využívány pro výstavy výtvarných děl a fotografií.
V srpnu 2001 byla slavnostně zpřístupněna zrekonstruovaná  zámecká sklepení, která nabízejí zájemcům o historii stálou Expozici lidových řemesel Pošumaví – truhlář, sedlář, tesař, kovář, kameník, hrnčíř, atd. Důraz je kladen na představení řemesel typických ve zdejším regionu.
Po čtyřiceti letech chátrání ožil rozsáhlý hospodářský dvůr. První byly dokončeny stavební opravy bývalých klenutých maštalích, které nabízí návštěvníkům další stálou expozici Galerii Nositelů tradice lidových řemesel. Ta představuje umění všech současných dvaceti dvou držitelů titulu Nositel tradice z celé ČR. Titul udělil postupně od roku 2001 ministr kultury lidem, kteří používají tradiční řemeslné techniky a materiály. Jsou to hračkáři, keramici, kovář, výrobce šindelů, řezbáři, tkalci látek, výrobci modrotisku, výrobce fajáns, pletení z loubků, atd.   
Z bývalé obrovské panské stodoly je tělocvična, když objekt má stále vzhled skladu sena a slámy. Za realizaci přestavby stodoly obec obdržela mimořádnou cenu v soutěži Stavba roku 2003.
Od června do září probíhá v zámeckém areálu Kulturní léto, letos již po dvanácté. Koncerty, výstavy výtvarných děl a fotografií, divadelní představení. Hudební tělesa jako Kubelíko trio, Nosticovo kvarteto či Vlachovo kvarteto mají zvuk po celém světě. Vystavující umělci mají většinou osobní nebo tvůrčí vztah k jihozápadním Čechám a Plzeňsku.
Pravidelně je místním občanským sdružením pořádána soutěž amatérské fotografie z územního trojúhelníku Blatná, Nepomuk a Horažďovice.
Významnou přehlídkou české řemeslné tradice je první červencovou sobotu Den řemesel.  Návštěvníkům předvádí řemeslné dovednosti více jak padesát odborníků. Většinu zde zhotovených výrobků si lze zakoupit. Program doplňují šermíři, zbrojíři, hudebníci, pěvci, loutkoherci a česká kuchyně.
Celý areál je položen v tří hektarovém parku anglického typu z poloviny devatenáctého století. Jsou v něm opraveny dvě vodní nádrže, ošetřovány letité stromy, zachráněn historický gloriet. S areálem bezprostředně souvisí dominanta vesnice kostel Povýšení Svatého Kříže. Od něj tisíciletí sledují chanovičtí šumavské hory.
Nad zámeckým areálem vzniká jediný skanzen v Plzeňském kraji. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech zde vytváří Záchrannou expozici lidové architektury jihozápadních Čech. V rámci dobrovolných pracovně naučných pobytů bylo již přeneseno a zachráněno nyní nově postavených devět větších objektů a pět drobnějších staveb. Po dokončení má být v celém areálu třicet objektů. Jedná se především o dřevěné roubené objekty. Zároveň klatovští muzejníci spravují rozsáhlou barokní sýpku v sousedství, ve které shromažďují zemědělské a řemeslné náčiní a výrobky z regionu.
V polovině června letošního roku byla v Chanovicích vyznačena Naučná stezka o přírodě a lesnictví Pošumaví. Stezka spojuje zámecký areál se skanzenem přes kopec Chlum. Obec spolu s Lesy ČR chce zdůraznit krásu a pestrost zdejších smíšených lesů a související činnosti lesnictví. Trasa naučné stezky je dlouhá tři a půl kilometru a je určena pro pěší. Lesnictví a následné zpracování a využití dřeva je doménou Pošumaví. Chanovická dřevozpracující moderní firma patří mezi evropskou špičku ve svém oboru. Lze bez nadsázky říci „od semínka po rodinný dům z Chanovic“. Když výrobků ze dřeva se zde vyrábí široká škála.     
Ve starší části vesnice je Ministerstvem kultury ČR od ledna roku 2005 vyhlášena vesnická památková zóna Chanovice. Ta svědčí o umu, estetickém cítění, vztahu k místu a řemeslné poctivosti našich předků. 
Kopec a hrad Prácheň u Horažďovic je památným místem Čech. Obec Chanovice je členem sdružení obcí Prácheňsko.  Společně s dalšími obcemi ve sdružení byly přes vesnice obce vyznačeny v loňském roce první turistické trasy pro cyklisty a pro pěší. Trasy navazují na stávající stezky v okolí.    
Nastala doba, kdy historické objekty a historická řemesla ve svém okolí chceme zachovat a předat našim potomkům. Nelze se na vše dívat jen z ekonomické stránky, ale nelze ji též podceňovat. O všem nemusí vždy rozhodnout jen hlava, ale máme též srdce. Musíme mít trochu trpělivosti a hrdosti. Vždyť trochu náročnější cesta  pomáhá získat úctu k místu, k člověku i k sobě samému. V Chanovicích se lze seznámit s přírodou Pošumaví, s řemeslným umem dovedných předků, s historií českého venkova, zažít kvalitní kulturu, seznámit se s přátelskými a pracovitými nadšenci občany. 

Článek napsal:
Petr Klásek Černický,Obecní úřad Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice
tel.: +420 376 514 353
obec.chanovice@worldonline.cz
www.chanovice.cz

 


[Akt. známka: 5,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5
Celý článek | Autor: Edita Kůsová | Informační e-mailVytisknout článek |

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

01.12.2019: Koncert kapely Učedníci / Annín – Mouřenec, kostel sv. Mořice
křesťanský folk, od 14 hodin. www.pratelemourence.cz

30.11.2019: Benefiční koncert Ireny Budweiserové / Dobrá Voda u Hartmanic, kostel sv. Vintíře
koncert od 16 hodin, získané finanční prostředky budou použity k vytvoření pietního místa v prostoru bývalé kaple sv. Šebestiána. na Stodůlkách. www.sumavskecesty.cz

30.11.2019: Vánoční trhy / Vimperk, MěKS
vánoční charitativní bazar od 8 hodin, adventní řemeslný trh v Rožmberské ulici od 9 hodin, zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu od 16.30 hodin. www.meks-vimperk.com

30.11.2019: Nebíčko a peklíčko / hrad Rabí
Přijďte oslavit svátek sv. Mikuláše na hrad Rabí. Co vás čeká? V nebi plném andílků si pohrajete a zasoutěžíte v několika andělských zastaveních. U nebeské brány pak můžete pošeptat do ucha sv. Mikuláši svá tajná vánoční přání, od 12 do 16 hodin. www.hrad-rabi.eu

29.11.2019: Adventní Faux Pas / Hrádek u Sušice, zámecká kaple sv. Valburgy
koncert dámského pěveckého souboru v 19 hodin. www.zamekhradek.cz

23.11.2019: Šumava Litera / Vimperk, Zlatá hvězda a MěKS
festival regionální literatury, přednášky, besedy a galavečer. www.sumava-litera.czjméno:
heslo:

Nová registrace


Horská synagoga v Hartmanicích - 9
Hartmanická synagoga
zobrazení: 7626
známka: 2.00

Srní a okolí - 3
Srní a okolí
zobrazení: 7129
známka: 0

Modrava a okolí - 4

zobrazení: 6172
známka: 1.00

Financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy
logo Jihočeský kraj
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Jihočeským krajem


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě