Oficiální rozcestník cestovního ruchu turistického regionu Šumava de.gif, 0 kB en.gif, 0 kB
Logo Šumava Šumava


* Výtvarná soutěž k Roku šelem v Národním parku Šumava 2017

Vydáno dne 27. 04. 2017 (444 přečtení)

rok šelem výtvarná sout잊elmy obývají naši planetu již od druhohor a jejich zástupce najdeme po celé planetě od jižního pólu až po ten severní.

I na Šumavě je celá řada malých a velkých šelem, které mnohdy zůstávají skryty lidskému zraku, a přesto jejich činnost ovlivňuje naši krajinu každý den.

Velké šelmy se po dlouhých desetiletích opět stávají nedílnou součástí evropské krajiny a ani Národní park Šumava není výjimkou. Již v 80. letech 20. století byla na Šumavu navrácena největší kočkovitá šelma – rys ostrovid. Pozvolna se k nám přirozeně vrací i vlk obecný, který byl stejně jako rys a medvěd na Šumavě vyhuben v druhé polovině 19. století. Úplnému vyhubení se díky své velikosti a potravě vyhnuly malé šelmy, které pro člověka nepředstavovaly tak velkou konkurenci.

A proto se dnes bystrý pozorovatel může setkat s naší nejmenší šelmou, lasicí kolčavou, či její větší příbuznou a svým zbarvením výjimečnou lasicí hranostajem. Mezi další lasicovité šelmy se štíhlým a hbitým tělem řadíme i kunu lesní a kunu skalní. O něco větší je pak bíločerně zbarvený jezevec lesní a všem dětem dobře známý Vydrýsek – vydra říční, která se z naší krajiny také téměř vytratila z důvodu znečištění řek. Mezi menší šelmy řadíme i druhého zástupce našich psovitých šelem –lišku obecnou, se kterou se ve volné přírodě potkáváme nejčastěji.

Seznamte se s šelmami žijícími na Šumavě a nakreslete nebo namalujte je v jejich přirozeném prostředí.

Víte, které šelmy, ať už původní nebo zavlečené, se na Šumavě mohou vyskytovat? Pro snadnou orientaci tady pro vás máme rozdělení podle jednotlivých čeledí. Mezi psovité šelmy patří vlk obecný, liška obecná a invazní druh psík mývalovitý. Do kočkovitých šelem řadíme rysa ostrovida a kočku divokou. Do medvědovitých patří dnes již vyhubený medvěd hnědý. Nejpočetnější čeledí šelem jsou lasicovití, kam patří lasice hranostaj, lasice kolčava, kuna lesní, kuna skalní, jezevec lesní, vydra říční, tchoř tmavý, vyhynulý norek evropský a nepůvodní druhy zavlečené člověkem, jako jsou norek americký a mýval severní.

Do soutěže se můžete zapojit i v informačních a návštěvnických střediscích Správy NPŠ.

Propozice soutěže:

Soutěž je určena jednotlivcům od 4 let. Do soutěže se mohou zapojit školy i široká veřejnost.

Kategorie:

1. kategorie – 4–5 let

2. kategorie – 6–7 let

3. kategorie – 8–9 let

4. kategorie – 10–11 let

5. kategorie – 12–13 let

6. kategorie – 14–15 let

7. kategorie – 16–17 let

8. kategorie – 18 let a více

Technika zpracování: Kresba, velikost A4 – A3

Výtvarná technika: tužka, rudka, uhel, pastel, tuš, inkoust. Malba, velikost A4 – A3

Výtvarná technika: barevné pastelky, křídy a pastely, voskovky (voskové pastely), akvarel, tempera, olejomalba, enkaustika.

Pro zařazení výtvarného díla do soutěže je nutné uvést tyto údaje:

jméno a příjmení

věk

poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo

název díla

Pro školy:

Do soutěže prosím posílejte maximálně 5 výtvarných prací z každé třídy. V případě, že se žáci zapojí do soutěže i mimo školu, bude do soutěže zařazeno jen jedno dílo od daného žáka. Soutěž bude uzavřena v dalším školním roce, je proto potřeba na výtvarná díla, mimo výše uvedených údajů, uvádět adresy autorů (dětí), název a adresu školy a kontakt na koordinátora soutěže. Výtvarné práce budou vyhodnoceny komisí, tvořenou pedagogy, umělci, zástupci Správy NP Šumava a zástupci firmy Faber-Castell. Z každé kategorie budou vybráni vždy tři nejlepší, kteří budou odměněni hodnotnými cenami.

Po vyhodnocení výtvarných děl budou výsledky zveřejněny na webové stránce www.npsumava.cz. Všem ohodnoceným autorům budou zaslány výsledky s informacemi o předání cen na uvedené e-mailové adresy. Slavnostní předání cen proběhne 4. 11. 2017 v Návštěvnickém centru NP Šumava Kvilda. Výstava z nejhezčích výtvarných děl bude umístěna v Informačním středisku NP Šumava Kvilda v době od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018. Výtvarná díla musí být zaslána do 27. září 2017 na uvedenou adresu Informačního střediska Stožec, případně osobně předána na další IS Správy NP Šumava (Svinná Lada, Kvilda, Rokyta, Alžbětín, Kašperské Hory), nebo na Správu NP Šumava ve Vimperku. Na zásilku uveďte heslo „Šumavské šelmy“.

Poštovní adresa: Správa NP Šumava, Informační středisko Stožec, Stožec čp. 68, 384 44 Stožec

Upozorňujeme, že výtvarná díla zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu propagace mohou být publikována, reprodukována, vystavena či jinak prezentována vč. elektronických médií dle uvážení organizátora, případně využita pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atd., a to bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů.

Výtvarnou soutěž podpoří pěknými cenami pro účastníky firma Faber-Castell. Podrobné informace o této výtvarné soutěži budou uveřejněny na našich internetových stránkách www.npsumava.cz, popř. veškeré dotazy rádi zodpovíme na uvedených kontaktech: 731 530 466, isstozec@npsumava.cz.


Celá tisková zpráva | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

ŠKOLNÍ VÝLETY


I N F O C E N T R A

Tento web spravuje Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s.

Máte-li novinky a informace z dění v cestovním ruchu na Šumavě
nebo návrhy a připomínky k obsahu našich stránek,
rádi se je dozvíme,
kontaktujte nás prosím na e-mail kytlicova@rras.cz

Statistiky návštěvnosti

31.12.2017: Silvestrovský výstup na Sedlo / Albrechtice
www.rozhledna-nasedle.cz

26.12.2017: Společný vánoční koncert skupiny Nezmaři a sdružení symfoniků SOČR / Vimperk, MěKS
od 17 hodin. www.vimperk.eu

26.12.2017: Vánoční zpívání u betléma / Chanovice, skanzen
chrámový a pěvecký sbor Velkobor od 14 a 15 hodin. www.chanovice.cz

26.12.2017: Běh pod Černou věží / Klatovy
sportovní akce pořádaná Triatlon klubem Klatovy, od 9 hodin. www.sumavanet.cz/triatlon

25.12.2017: Vánoční noční prohlídky města s šálkem horké kávy / Kašperské Hory
25. – 29. 12. 2017 / návštěvníci získají zajímavé informace o vánočních zvycích a tradicích na Šumavě, doporučujeme si místa na prohlídce rezervovat na tel. 376 503 413, začátek vždy od 17 hodin. www.kasphory.cz/kultura

17.12.2017: Vánoční koncert Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů / Hartmanice, synagoga
od 15.30 hodin. www.hartmanice.czjméno:
heslo:

Nová registrace


Srní a okolí - 10
Srní a okolí
zobrazení: 5821
známka: 3.50

Tříjezerní slať - 2
Tříjezerní slať
zobrazení: 6748
známka: 1.00

Plešné jezero 2
Plešné jezero 2
zobrazení: 4289
známka: 0

financování
logo Euregio
Aktualizace informací na tomto webu je spolufinancována Euroregionem Šumava-Jihozápadní Čechy


Google+

www.info-sumava.cz v‘e o Šumavě na jednom místě