Mladí sklářští umělci zemí Visegrádu se sejdou v Anníně u Sušice aneb Sen v hlubokém lese

Autor: MK <kytlicova(at)rras.cz>, Téma: AKTUALITY, Vydáno dne: 13. 07. 2021

sklářské sympoziumMezinárodní sklářská sympozia v Anníně na Šumavě mají tradici již od roku 2015 a pracovali na nich studentky a studenti mnoha evropských sklářských škol. Již šesté sympozium mělo být loni na podzim, ale situace s covidem vše změnila, a tak se ze sympozia 2020 stalo sympozium 2021, které není jako obvykle na podzim ale v červenci.

Poněkud odložený šestý ročník sympozia, který se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Lubomíra Zaorálka, proběhne od 14. do 18. července 2021. Šumavská sklárna v Anníně u Sušice tentokrát přivítá studenty a pedagogy vysokých uměleckoprůmyslových škol ze zemí Visegrádu – Vysoké škola výtvarných umení z Bratislavy, Univerzity umění a designu Moholy-Nagy z Budapešti, Vysoké školy uměleckoprůmyslové z Prahy a Akademie krásných umění Eugeniusze Gepperta z Wroclawi. Z každé školy se zúčastní čtyři umělci, kteří budou na Šumavě tvořit svá díla na společné téma Sen v hlubokém lese. Připravované projekty se na dané téma zaměřují různými způsoby od ztvárnění nedotčené přírody, přes aktuální ekologické otázky až ke snovým vizím inspirovaným přírodními jevy.

Díky velkorysé podpoře Visegrádského fondu bylo možno uspořádat sympozium s dosud největším počtem zúčastněných umělců (16) a prodloužit sympozium z dřívějších tří na pět dní a pracovat se bude na dvou pecích. Během těchto dní je sympozium každodenně přístupné veřejnosti od 9 do 17 hodin a návštěvníci zde mohou „v přímém přenosu“ sledovat proměnu nápadu do skleněného uměleckého díla. A připravované projekty jsou velmi zajímavé nejen z uměleckého, ale i z technického hlediska, protože zde budou zkoušeny i některé netradiční a ojedinělé sklářské postupy.

Součástí sympozia je také program pro veřejnost – komentované prohlídky, návštěvy pohřební kaple rodiny Schmidů (není běžně otevřená pro veřejnost), koncerty, dočasná naučná stezka po sklářském Anníně apod. Připraven je jako již tradičně i pro děti spojený s poznáváním stromů.

Sympozium pořádá Národní turistická centrála Šumava ve spolupráci se Sklárnou Annín a vedle Visegrádského fondu jej podpořila nejen finančně také obec Dlouhá Ves, Plzeňský kraj a dodavatel sklářských surovin firma Krátoška Chemin. Veškeré informace s programem najdete v češtině a angličtině na webových stránkách sympozia – www.ansy.cz.

Informace:

Jitka Lněničková, kurátorka sympozia, mobil 601 164 329

Petr Kuncl, Národní turistická centrála Šumava, 602 472 955